Číslo oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce SR: VVZ-0102/11-01.1